Piegādes nosacījumi

Piegāde Latvijas robežās, pasūtījumiem virs 50 eiro, šobrīd veicam BEZMAKSAS.

Sūtīšanas maksa ārpus Latvijas- saskaņā ar izvēlēto piegādes pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

Klients, iegādājoties preces interneta veikalā www.latvijasperles.lv, var izvēlēties preču piegādes veidu.

Klients, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi.

Klients apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai.

Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

Maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara un izmēra.

Piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.

Preču piegādes termiņš ir sākot no 2 darba dienām līdz 4 nedēļām. Piegādes termiņš tiek paziņots Klientam individuāli, nosūtot tam e-pasta vēstuli.

Ja vienā pasūtījumā tiek pievienoti produkti ar dažādiem piegādes laikiem, tad tam tiks piemērots ilgākais piegādes periods.
Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process).

Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot sūtījuma preces no ārienes.

Gadījumos, kad Klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē SIA Latvijas Pērles.

Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā “Preču Piegāde”.

Preces tiek piegādātas kopā ar rēķinu par tām, kas kalpo kā, rēķins par piegādātajām precēm un piegādāto preču garantijas dokuments. Klients tiek lūgts norādīt pareizo piegādes adresi un kontaktinformāciju, pirms pasūtījuma apstiprināšanas.