Latvijas

Pērles

Cel Dieviņi stipru sētu, ap to manu mājasvietu

Apsedz,Dieviņ, manu sētu, ar sidraba mētelīti

Iedvesma

ir šeit

No sirds

Uz sirdi